Aanmeldingsformulier
Inhalen/Herkansingen
Schooljaar 2018/2019
 
 
Aanmeldingsformulier inhalen/herkansingen H4/H5 - V4/V5/V6
Gebruik onderstaand formulier om aan te geven voor welk vak en bij welke docent je gebruik wilt maken van 'herkansing' of een gemist werk wilt inhalen.

Na het invullen van het formulier klik je op de knop 'Aanmelden'. Indien nog meer vakken ingehaald moeten worden, dien je hiervoor een nieuwe aanvraag in te dienen! Direct na het klikken wordt een email verstuurd naar het adres dat je in het formulier hebt ingevuld. Deze email bevat een samenvatting van je aanmelding. Controleer deze zorgvuldig en klik dan in de email op de link om je aanmelding te bevestigen. LET OP! Niet bevestigde aanmeldingen worden niet in behandeling genomen!

Ervaar je problemen met het aanmelden? Stuur dan een email aan helpdesk@zwincollege.nl.

Voornaam: (Tussenvoegsel+) Achternaam:

Jan

van der Zwin
Leerlingnummer

Bij niet ingevulde of onjuiste leerlingnummers wordt aanmelding NIET verwerkt!

Klas:


Emailadres:

Je ontvangt een email op het hierboven ingevulde email adres met daarin een link om je aanmelding te bevestigen!

Inhalen/herkansing:


HAVO   VWO Vak:
  
(zie lijst hiernaast. GEBRUIK AFKORTING!)

Docent(e):
  
(zie lijst hiernaast. GEBRUIK AFKORTING!)

Vragen/Opmerkingen:


 

Vakken (gebruik afkorting!):
ak - aardrijkskunde
beco - bedrijfseconomie
bsm - bewegen, sport en maatschappij
biol - biologie
ckv - culturele en kunstzinnige vorming
Dutl- Duitse taal en literatuur
econ - economie
Entl - Engelse taal en literatuur
Fatl - Franse taal en literatuur
ges - geschiedenis
Gtc - Griekse taal en literatuur
in - informatica
kcv - klassieke culturele vorming
kua - kunst (algemeen)
kubv - kunst (beeldende vorming)
kumu - kunst (muziek)
kbp - Kunstvak beeldend praktijk
kmp - Kunstvak muziek praktijk
Ltc - Latijnse taal en literatuur
lo - lichamelijke opvoeding
maat - maatschappijleer
m&o - management en organisatie
nlt - natuur, leven & technologie
nat - natuurkunde
netl - Nederlandse taal en literatuur
schk - scheikunde
wisA - wiskunde A
wisB - wiskunde B

Docenten (gebruik afkorting!):
baa - mevr. van Baar
bue - mevr. Buyle
dew - mevr. Dewandel
fli - dhr. Flikweert
hev - mevr. van Hee
hok - dhr. Hoek
jog - dhr. Joghi
lat - mevr. Laterveer
lip - dhr. Lips
mac - mevr. Machielse
mae - dhr. Maes
mer - mevr. Moorthamer - Mertens
pls - mevr. van der Plas
pos - dhr. Posman
pue - dhr. van Putte
scy - dhr. Schijve
smi - dhr. de Smit
tre - dhr. Tresonie
vea - mevr. Vercruijsse
vor - mevr. van de Voorde - Roofack
vri - dhr. de Vries
vte - mevr. Verstaete
wes - mevr. Westerweele - van Vooren
wsw - dhr. Westerweele

 
 
CONTROLEER JE GEGEVENS VOORDAT JE OP AANMELDEN KLIKT!
(C)2016 Zwin College Oostburg